Den 20 August blev Indsidder Niels Sørensen i Farre
og Hustru Else Sørensdatters dødfødte Søn fød.
Den ved Fødselen brugte uexamnerede Giordemoder
Kirsten Knudsdatter af Thoustrup har mundtlig forklaret:
At Barnet var fuldbaaren og en Dreng. Fødselen
var meget besværlig, dog blev Fosteret fød uden
Instrumenter ved Naturens egen Hielp. Ingen
Liv var i Barnet de det fødtes, og da det efter
Formodning allerede ½ Dag død førend det fødtes
hvorfor ingen Midler anvendtes for at bringe
det til Live. Moderen har ikke tilforn født noget
dødfødt Barn. Imod denne Giordemoders For-
klaring, som er oplæst for Moderen havde hun
intet at indvende ej heller noget paa Giorde-
moderen at klage. Ved Fødselen var nærværende
Jens Pedersens og Christen Jensens Kone af
Fare  -  Dette at være saa passeret bevidner
                                   C Cramer