Den 4 Decbr er Gyde Rasmusdatters uægte dødfødte
Barn født. Til Barnefader blev udlagt An-
ders Johansen af Mausing. Efter Giorde-
moderens Madame Tykiærs indsendte skrivt-
lige Beretning af 29de Decbr. var Barnet fuld-
baaren, en Pige. Fødselen var naturlig og
let og uden Vanskelighed, men Fosteret havde intet Liv.
Ingen oplivningsmidler var brugte
da Fosteret længe havde været død og var
i Forraadnelse. Moderen har før faaet
1 dødfødt Barn.

Efter at denne Indberetning var oplæst
for Barselsquinden bevidnede hun at den
var sandfærdig, og at hun slet intet havde
paa Giordemoderen at klage - id qvod testor

Røgen d 30 Decbr 1808        C Cramer