Den 22 Februar er Gyde Rasmusdatters af
Farre uægte dødfødte Datter fød. Til Bar-
nefader udlagt Anders Johansen
i Mausing. Efter Giordemoderens Madame
Tykiærs indsendte Forklaring, var Barnet
fuldbaaren, en Pige. Fødselen var naturlig
men meget besværlig. Der var intet Livs-
tegn hos Fosteret ved Fødselen og intet Liv
ved Fosterets Bevægelse mærket af Mode-
ren den sidste Dag. Adskillige Midler blev forgiæves
anvendt af Giordemoderen for at bringe Fosteret
til Live, det blev badet i varm Vand og Brænde-
viin. Mund og Hals blev renset med en Svamp og
med den flade Haand gneden forskellige
Steder. Barnets Lunge blev sagtelig ved det
dertil nødvendige Beenrør fyldt med Luft, det blev
sadt en Klyster af Kanelbark:Vand etc.

Efter at denne Efterretning var oplæst for Moderen
bevidnede hun at det anførte var sandfærdig. Ligesom
hun ej vidste at Giordemoderen havde forsømt noget.
Dette bekræftede hun med sin Underskrivt.      Gyde Rasmusdatter
       Farre d 3 martÿ 1807                                med paaholden Pen
Ved Fødselen var overværende
Mette Lyngholm   og  Jens Pedersens Hstr. af Farre
           Dat ut Supra            C Cramer