Den 9 Julÿ blev Husmand i Farre Michel Nielsens
Hustrue Anne Jensdatter forløst med en
dødfød Søn. I Anledning heraf har
dev ved Fødselen nærværende examinerede Jordemoder
Madme Tykiær fra Hammel d: 15 julÿ skriftligt be-
rettet: At Moderen som var i sidste Maaned
vel maaske kunde have fød sit Foster levende
dersom hun betids var hentet til hende.
Giordemoderen formeener: At hun 24 Timer
for sildig blev hentet til den Fødende. Den eene
Arm var, efter hendes Beretning, da hun kom, født¨
til Axlen, og allereede i Forraadnelse. Fosteret
var virkelig død. I henseende til Forløsningen
da maatte Fosteret vendes og tages med
Magt, hvorved Forløsningen blev meget haard.
Moderen har ikke før fød noget dødfød Barn.
Imod Beretningen havde Moderen kuns
dette at vidne: At hun ej kunde bedømme
at Giordemoderen for sildig var hentet
til hende. Forresten vidste hun intet
hun intet af Giordemoderen at være
forsømt.