Den 7d Septbr: er Huusmand i Røgen Mourids
Christensens og Inger Jensdatters
dødfødte Søn født.

I Anledning heraf tilskrev Jordmo-
deren Madme Tykiær fra Hammel
mig saaleedes: Sidst afvigte 7de
Septbr: blev Mourids Christensens
Kone Inger Jensdatter i Røgen for-
løst med en dødfød Søn. Barnet
var fuldbaaren. Det var Moderens
første Barn. Fødslen var besværlig
og Fosteret maatte vendes. Fejlen var hos
Fosteret i dets fejlagtige Leje da Hovedet laae
i den venstre og Fødderne i den højre Side.
Jeg blev hentet 6 Timer for sildig, da
Bristningen allerede var skeet før
jeg kom og Navlestrengen med den eene
Haand født. Jeg brugte varm Bad , og
lugtende pirrende Midler, for at bringe
Fosteret til Live, men forgiæves, hvor-
til Aarsagen formeenes at være denne:
At Navlestrængen, som havde været
født havde været kold. Efterbyrden blev
strax tagen, hvorefter jeg paa sædvan-
lig Maade underbandt Konen og
fik hende i Sængen, hvorefter hun sagde:
At hun befandt sig vel. Jeg kunde ikke
blive længere hos hende, da 1 Vogn
½ Time havde holdt efter mig fra
Svingelgaarden i Farre, hvor Konen
var i Barnenød. Videre ved jeg
ej ved denne Fødsel at anmælde.

Hammel 10 Septbr: 1805 Susanne Tykiær
examineret Gjordemoder
boende i Hammel


Imod forestaaende vidste Moderen Inger Jensdatter
intet at erindre. Inger Jensdatter
med paaholden Pen.

Som overværende ved Fødselen
Anne Jensdatter     Mette Jørgensdatter