Den 28 April blev Gaardmand i Farre Peder
Sørensens og Anne Nielsdatters dødfødte
2 Pigebørn fødte.    I den Anledning har
den ved Fødselen brugte uexaminierede Giorde-
moder Anne Nielsdatter af Farre berettet
mundtlig: At Børnene ere fødte i den /de
Maaned af Svangerskabet, vare begge Pige-
børn. Ingen Aarsag vidstes til Konens for
tidlig Nedkomst. Fødselen var let og
naturlig meget pludselig og ganske ufor-
modentlig. I dette ene Barn var noget Liv
som varede omtrent en Time. For at holde
Liv og bringe Liv i dem anvendtes adskillige
Midler xe. gr. lunket Bad, Gnidning m.m.
men alt forgiæves.   Moderen har
ikke tilforn født noget dødfødt Barn.
Mod denne Forklaring, som blev oplæst for
Forældrene havde disse ikke noget at
erindre ej heller vidste de Giordemoderen
havde forsømt noget. Dette at være saaleedes
passeret bevidner            C Cramer