Den 12 Januarÿ blev Gaardmand i Farre Peder
Christensens og Maren Pedersdatters død-
fødte Datter fød. -- Den ved Fødselen
brugte uexaminerede Giordemoder Kirsten
Pedersdatter af Ellerup har herom mundtlig berettet.
At Barnet var fuldbaaren, en Pige. At Fødseln
var meget besværlig, men blev fuldbragt ved
Naturens egen Hielp. I Barnet var ingen Liv,
da det fødtes. Ikke destomindre bleve dog ad-
skillige oplivende Midler anvendte, saasom Baden
med Brændevin, Luftens Indblæsning m.m.
men alt forgiæves, da desuden intet Liv er
mærket hos Fosteret i 24 Timer. Imod denne
Giordemoderens Forklaring som af mig er
oplæst for Forældrene var intet af dem giort
Indvending, de vidste ej heller noget af
Giordemoderen at være forsømt. Moderen
har tilforn født 4 dødfødte Børn. Dette
at være saaleedes passeret bevidner
                                      C Cramer